Pripravení na podnikanie?

V súčasnosti sa podnikateľský subjekt od založenia musí potýkať s množstvom výziev, akými sú napríklad konkurencia, finančné záväzky, ponuka-dopyt, prispôsobovanie sa aktuálnemu trhu, potreba neustále prichádzať s novými inováciami a vylepšeniami, a to navyše v pocovidovej spoločnosti, v čase energetickej krízy a inflácie. Ešte pred otvorením firmy je nutné stanoviť si jej možné silné a slabé stránky, riziká a výzvy, a v prípravnej fáze zvážiť, čo všetko podnikanie zahŕňa. Ready made sro 41businnes spoločnosti sú odpoveďou pre tých, ktorí chcú okamžite začať podnikať bez nevyhnutných administratívnych krokov, ktoré sú často finančne a časovo nákladné.

biznismen

Ide o spoločnosti pripravené právnou spoločnosťou na bezprostredný predaj a častokrát nemajú za sebou žiadnu históriu. Ak chcete podnikateľskú činnosť v čo najkratšom čase, rozhodne je to pre vás optimálne riešenie. Ide o novozaložené spoločnosti alebo spoločnosti s históriou – môžete si vybrať z aktuálnej ponuky aj podľa subjektu podnikania, typu spoločností, sídla či podľa toho, či spoločnosť figuruje ako platca DPH alebo nie.

Komplexné založenie spoločnosti zahŕňa niekoľko potrebných náležitostí:

súdny poplatok za zápis zmien v OR

zmena spoločníka, konateľa, sídla a obchodného mena

definovanie predmetu podnikanie – zúženie a rozšírenie

úplné znenie zakladateľskej listiny – spoločenskej zmluvy

zmluva o prevode obchodného podielu

súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti

Prečo je výhodné vybrať si ready made spoločnosť na začiatok svojho podnikania?

všetky dokumenty sú pripravené a právne ošetrené – pripravené advokátom

dokumentácia pripravená na rýchly prevod

spoločnosť nemá žiadne záväzky – overené

základné imanie splatené v plnom rozsahu

registrácia pre daň z príjmov – DIČ

registrácia v obchodnom registri – IČO

https://41business.com/predaj-ready-made

Momentálne ide o populárny trend zakladania spoločností, zvlášť pri spoločnostiach s ručením obmedzeným. Je len na vás, aký predmet podnikania si vyberiete.

Aké ready made spoločnosti momentálne ponúkame ?

Skatri, s.r.o. – Trenčín – platca DPH – 2500 eur

41business.com H3 s.r.o. – Bratislava – nie je platca DPH – 550 eur

41business.com H4 s.r.o. – Bratislava – nie je platca DPH – 550 eur

Tribune s.r.o. – Nitra – je platca DPH – 3500 eur a iné.

About the author