Služba virtuálne sídlo

Každá jedna firma či spoločnosť v našom geografickom území musí mať zriadené funkčne oficiálne sídlo svojej spoločnosti. Sídlo spoločnosti je adresa, na ktorej daná firma alebo spoločnosť sídli. Je trvala a pripadne zmeny sa musí ohlásiť a zapísať do obchodného registra. Ak spoločnosť mení sídlo je povinná to nahlásiť a požiadať o prepis v obchodnom registri. Sídlo spoločnosti slúži napríklad na komunikáciu s úradmi, klientmi, spoločníkmi či ostatnou verejnosťou.

sídlo

Ako štandardne sídla môžu byť zriadené, a teda využívané rôzne kancelárske priestory, byty, domy či nebytové priestory.V poslednom čase, ale v podnikateľskej komunite rezonuje moderný pojem virtuálne sídlo spoločnosti. Ide o ďalší druh respektíve ďalšiu možnosť sídla. Oproti týmto vymenovaným sídlam, ako sú byty, domy či rôzne priestory sa virtuálne sídlo vyznačuje tým, že ide špecifické alebo dalo by sa povedať, že až menej štandardne, či nezvyčajne sídlo spoločnosti. Pre vás, ako klienta či využivateľa nemá toto sídlo žiadnu fyzickú alebo hmotnú hodnota, či podstatu. Jedna sa o špeciálnu službu, ktorú ponúkajú iné subjekty či firmy, ktoré sa v tomto špecifikujú http://dromedar.zoznam.sk/cl/1000032/1682335/Slovensko-je-pre-americkych-turistov-bezpecne–tymto-miestam-sa-maju-vyhnut a venujú sa tomu na profesionálnej úrovni. Čo nám virtuálne sídla ponúkajú? V prvom rade treba spomenúť štandardne záležitosti, ktoré sú súčasťou každého jedného sídla bez ohľadu na jeho pôvod či štruktúru stavby.

sídlo

Mám na mysli príjem pošty zásielok, ktoré vám budú zaslané na vašu virtuálnu adresu. Ďalšou výhodnou službou je zasielanie každej korešpondencie na vami uvedenú e-mailovú adresu. Dá sa dohodnúť aj na preposielané konkrétnej, čiže vami zvolenej pošty na vašu adresu trvalého. Azda najväčšou výhodou oproti ostatným druhoch sídiel je cenová dostupnosť. Kým za mesačný nájom bytu či nejakej kancelárie zaplatíte aj 600-700€ mesačný poplatok za virtuálne sídlo vás vyjde od 10-do 30€. Samozrejme pri bytových priestorov cena odzrkadľuje rozlohu samotného priestoru. Pri virtuálnom sídle samozrejme také niečo neexistuje, ale suma je v rozpätí podľa balíčku služieb, ktorí si vyberiete.

About the author