Energetický certifikát budov

V dnešnej dobe rastúcich cien za energie je viac než inokedy dôležitejšie to, do akej miery sú budovy energeticky úsporné. Samozrejme, pre majiteľov a prevádzkovateľov je najvýhodnejšie, aby náklady na údržbu spojené s energiami boli za každých okolností čo najnižšie. Inak povedané, aby mala budova udelenú úroveň energetického hospodárstva na úrovni A. Úroveň energetického hospodárstva sa udeľuje na základe energetického certifikátu, a môže byť na stupnici od A (najlepšie) po G. Udeľovaním týchto energetických certifikátov budov sa zaoberá certifikaciabudovy.sk, a ich služby môžete využiť po celom Slovensku aj napriek tomu, že sídlia vo východoslovenskom Prešove.

Úrovne energetického hospodárstva budovy

Bez energetického certifikátu nie je v súčasnosti možné nehnuteľnosti predať ani prenajímať. Pri novostavbách je tento certifikát súčasťou kolaudácie. V rámci certifikátu sa uvádza v kilowatthodinách na jeden meter štvorcový za rok energia potrebná na zohrievanie vody, kúrenie, klimatizáciu, elektroinštaláciu a osvetlenie. Ak sa certifikát vystavuje pre bytový alebo rodinný dom, klimatizácia ani osvetlenie sa do spotreby nerátajú.

Majiteľ nehnuteľnosti je povinný certifikát uchovať počas celej doby jeho platnosti, čo môže byť najviac 10 rokov. Po uplynutí tejto doby je potrebné dať si vystaviť nový. Ak nehnuteľnosť prenajímate, ste povinný nájomcovi dať kópiu certifikátu. To isté platí aj pri predaji budovy, kedy je vlastník povinný odovzdať platný certifikát novému vlastníkovi budovy. Všetky novostavby, ktoré boli postavené pred 31. decembrom 2015 je vyžadovaná minimálne trieda B. Všetky novšie budovy musia mať úroveň A1.

Úspora energií

Existujú však aj budovy, na ktoré sa tieto energetické certifikáty nevzťahujú. Sú nimi napríklad budovy s úžitkovou plochou menej ako 50 m2, kostoly a budovy požívané ako miesta na bohoslužby alebo iné náboženské podujatia a taktiež aj budovy, ktoré sú chránené v zmysle historickej alebo architektonickej hodnoty, ako napríklad rôzne pamätníky.

About the author