Začnite podnikať s ready made s. r. o.

V súčasnosti môže vykonávať podnikateľskú činnosť naozaj ktokoľvek. Nepotrebujete na to žiadne extra vzdelanie ani uznávané tituly. Na začiatok vám postačí skvelý podnikateľský plán, na ktorom začnete pracovať. Ale to neznamená, že sa nebudete musieť vzdelávať. Pre to, aby ste mohli vypracovať kvalitný podnikateľský plán, je dobré aby ste mali všetky potrebné informácie čo sa týka trhu. Ten vám prezradí bude váš predmet podnikania vo vašom okolí, v ktorom chcete podnikať, naozaj efektívny a či spraví dieru na trhu. Potrebné know-how môžete získať aj od už rozbehnutých firiem, ktoré pracujú v podobnom odvetví, v akom chcete vy.

firma

Veľmi dôležitý je aj finančný plán. Rozpovie vám o predpokladaných výdavkoch a ziskoch. Takisto vám dá prehľad o cash-flow (tok firemných financií). Potrebné je aj plánovať zdroj financií, ktorý pokryje výdavky na váš začínajúci podnik. Po zhotovení celého biznis plánu sa môžete vrhnúť na založenie sro platca DPH.

podnikateľ

Založenie spoločnosti

Po výbere právnej formy podnikania, prichádza na rad jej založenie. Spoločnosť (dajme tomu spoločnosť s ručením obmedzeným) si môžete založiť sami vo vlastnej réžii. Ale nemusíte. Keď chcete začať podnikať v čo najkratšom čase a bez problémov, zverte to do rúk odborníkov. Predaj s.r.o. s DPH či je na trhu veľmi obľúbeným. Využívajú ho nie len začínajúci ale aj skúsení podnikatelia. Sú tzv. ready made spoločnosti, ktoré boli založené na účel ich ďalšieho predaja. Jednoducho si nájdete firmu, ktorá toto ponúka, zvolíte si vami vybranú spoločnosť a za pár dní ste jej právoplatným majiteľom. Ready made firmy majú pridelené svoju IČO, DIČ a sú zapísané v Obchodnom registri. Výhodou je aj to, že máte na výber aj spoločnosti, ktoré sú platcami DPH. Po odkúpení takejto spoločnosti si môžete v prípade záujmu upraviť obchodné meno, spoločníkov či predmety podnikania.

About the author