Výhoda firiem na predaj

Kúpa už založenej firmy je výhodná z dôvodu, že takéto firma už ma väčšinu dôležitých veci zaobstaraných a netreba vám, teda nič vybavovať. Podstatou pre vás je to, že spoločnosť ma už splatené základné imanie celej spoločnosti v minimálnej výške 5000€. Samozrejme takéto firmy na predaj majú taktiež vybavené všetky platne dokumenty na jej podnikateľku činnosť https://www.union.sk/documents/25757/IKCP_formular vrátane živnostenských oprávnení ak sú potrebné. Samotná zmluva obsahuje dôležité údaje o spoločnosti alebo v prípade podielu aj jeho výšku v percentách. Ďalej musí obsahovať všetky osobne údaje či už predávajúceho alebo aj kupujúceho. Každá zmluva musí obsahovať podpisy oboch zúčastnených strán. Zvyčajne sa nachádzajú v dolnej časti takejto zmluvy. Tieto podpisy musia byt úradne overené. Môžu vyť overené aj príslušným notárom.

Predaj

Predaj firmy môže byť realizovaný 2 rôznymi spôsoby. Tým prvým je predaj celej spoločnosti, kde súčasťou spoločnosti je aj jej celkové imanie firmy. Imanie je kapitál celého podniku. Môže byt peňažný alebo nepeňažný. Jedna sa o vklady svojich spoločníkov.Okrem tejto možnosti tu je aj tá, ktorá sa vyskytuje častejšie, a to je predaj podielu danej spoločnosti. Jedna sa o konkrétny podiel. Každý podiel sa udáva v percentách. Jeho výška závisí od prvotného vkladu spoločníka s tou možnosťou, že spoločník môže svoj podiel kedykoľvek navýšiť svojim vkladom.

Predaj

Ak sa spoločník rozhodol, že svoj podiel vo firme chce predať môže tak urobiť až po tom, ako to oznámi všetkým ostatným spoločníkom vo firme. Takéto oznámenie prebieha zvyčajne vo valnom zhromaždení. Súčasťou valného zhromaždenie ste aj vy vrátane všetkých spoločníkov vo firme. Z takéhoto valné zhromaždenia sa zapisuje zápisnica, kde bude spísané rozhodnutie ostatných spoločníkov, čiže ich spoločný súhlas. Z tohto mimoriadneho stretnutia sa musí spísať a uschovať aj prezenčná listina všetkých zúčastnených členov, čiže spoločníkov firmy.

About the author