IBC kontajnery

IBC kontajnery sú využívané nielen v priemyselnej výrobe (potravinárskej, chemickej, farmaceutickej, v poľnohospodárstve a tak ďalej), ale svoje využitie čoraz častejšie nachádzajú ako zásobarne a rezervoáre na pitnú vodu a dažďovú vodu z odkvapov rodinných domov. Často ich možno nájsť na záhradách v chatkových oblastiach, kde ľudia potrebujú zásoby vody na neustále polievanie a zavlažovanie trávnikov, kvetinových záhonov, záhonov so zeleninou, ovocných stromov a sadov, kvetov, sadeníc. V horúcich, suchých letných dňoch, keď sú často problémy s nedostatkom vody, zem je vyprahnutá a práchnivá a ľudia musia šetrné hospodáriť s každou kvapkou, prídu litre zásob zachytené z daždivých dní a období náramne vhod.

IBC kontajner

Čo to vládne ten IBC kontajner je? IBC kontajnere sú veľkoobjemové nádoby (IBC = z anglického pomenovania Intermedia bulk container, čo v preklade do slovenčiny znamená kontajner stredne veľkej kapacity). Kapacita IBC kontajnerov zväčša začína na objemovom rozmere dvestopäťdesiat litrov. Naprikel svojej kapacite, ktorá môže dosiahnuť aj takmer tisícdvesto litrov, sú mimoriadne skladné a nezaberajú veľa miesta.

IBC kontajner

IBC kontajnery sa vyrábajú z pevného a trvácneho plastu, pričom do svojich útrob neprepúšťa cez svoje steny ani otvor absolútne žiaden vzduch, aby sa zabránilo prípadnej nežiaducej kontaminacii alebo negatívnej či katastrofálnej reakcie látky vo vnútri kontajnera so zložkami okolitého vzduchu. Na IBC kontajnery sú kladené vysoke nároky v oblasti hygieny, ich trvácnosti a odolnosti, bezpečnosti pri ich manipulácii. Plusom je taktiež sťaženie prístupu k obsahu kontajnera nepovolaným osobám či nechcenému premiestňovaniu zo strany na to nepoverených osôb. Kontajnery, nakoľko sú určené ako do interiéru, tak i do exteriéru, musia zvládnuť neustále odolávať meniacim sa podmienkám.

Nezařazené

About the author