Ako ukončiť podnikanie

Ak vaše rozhodnutie znie ukončenie živnosti a s ním spojeného podnikania, spájajú sa s tým určité povinnosti a formality týkajúce sa vyplnenia a podpísania prislúchajúcich dokumentov. V podstate ide o administratívny proces, ktorý je potrebné dodržať krok po kroku a postupovať na základe stanovených postupov, ktoré vyplývajú zo zákonov fungujúcich v danej krajine. Ak podnikateľ – živnostník ako fyzická osoba v predchádzajúcom roku nedosiahol určitú výšku zdaniteľných príjmov, nie je povinný podávať daňové priznanie.

uzavretie biznisu

Čo sa týka spolupráce s daňovým úradom, je potrebné zrušiť registráciu na daň z príjmov, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty, ak bol živnostník jej platiteľom. Vyplniť formulár a doručiť ho elektronicky alebo osobne na Daňový úrad. Tomuto úkonu predchádza ukončenie živnosti vyplnením prideleného dokumentu a jeho doručeniu na príslušný Okresný úrad, s ktorým prebieha následná komunikácia, týkajúca sa celkového procesu ukončenia živnosti. Nepodceňujte vážnosť jednotlivých písomností, zaujmite vážny a dôsledný prístup a doveďte váš zámer do úspešného konca, ktorým je v tomto prípade oznámenie o ukončení živnosti s uvedeným dňom, kedy dochádza k definitívnemu uzavretiu podnikateľskej činnosti. Je pravdepodobné, že vás k danému aktu vedú opodstatnené dôvody a vaše rozhodnutie je uvážené a vychádza z reálnych faktov a skutočností.

ukončenie podnikania

Ukončenie živnosti a daňové priznanie môžete zveriť do rúk odborníkom, ktorí sú špecializovaní pre danú oblasť. A máte o vašu situáciu a problémy navyše, spojené so spoluprácou s inštitúciami, postarané. V každom prípade je potrebné vyplniť tlačivo s názvom Oznámenie o ukončení podnikania. Zadať všetky požadované údaje, kde sú poskytnuté základné údaje a vyplniť zodpovedajúcu tabuľku o ukončení predmetov podnikania. Výhodou dnešnej doby je elektronická komunikácia, kde si vo vašom domácom prostredí pripravíte všetko, čo je nevyhnutné, elektronicky prepošlete a máte to, potom už len čakáte na odsúhlasenie a potvrdenie o úspešnom prevedení ukončenia živnosti.

Nezařazené

About the author